sunnuntai 17. marraskuuta 2019

Syväterävyysalue seulonnassa

Syväterävyysalueen valinta on yksi erittäin keskeinen kuvaustekninen ilmaisukeino, jota muokkaamalla kuvauskohde saadaan näyttäytymään täysin erilaisena ja luotua kuvauskohteelle tarinankerronnallisia ulottuvuuksia. Käytännössä syväterävyysalueen valinnassa on kyse siitä, tavoitellaanko selkeää yleiskuvaa vai ympäristöstään esiin nousevaa yksityiskohtakuvaa. Valitsemalla suuren aukkoarvon saadaan koko kuva-alasta yhtä terävä, mutta aukkoarvon pienentyessä yhä kapea-alaisempi alue kuvastaa piirtyy esiin terävänä, ympäristön sumentuessa utuisen pilvimäiseksi.

Kuvan käyttötarkoituksesta riippuen syväterävyyden valinnalla voidaan korostaa ja alleviivata tiettyjä elementtejä kuvassa, ja luoda myös tasoja kuvan tulkinnanvaraisuuteen: pienellä aukolla luotu kapea-alainen syväterävyys luo myös mahdollisuuden hyödyntää pehmeäksi muhjuksi muuttuvaa taustaa tarinan kerrontaan, sillä sumennus voi tuoda kiinnostavan lisän eri elementtien visuaalisiin ominaisuuksiin.

Alla kuvasarja, jossa olen seulonut eri aukkoarvojen avulla aikaan saatavaa syväterävyysvaikutelmaa.


Aukko 1.8
Aukko 4
Aukko 7.1

Aukko 13

Aukko 16Ei kommentteja:

Lähetä kommentti